EN DEL AV:

BDX

MEDLEM AV:

Däteam

Däckproffset

"D�CK F�R STORA OCH SM�"

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för dig som kund hos oss på Däckproffset i Luleå AB. Att skydda din integritet och dina personuppgifter är viktigt för oss. Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter. Däckproffset i Luleå AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter för dig som kund. Dina personuppgifter används inte för andra ändamål än att vi ska kunna ta betalt för och leverera produkter och tjänster till dig som kund. Dina personuppgifter hanteras med stöd av att vi behöver fullfölja ett avtal med dig som kund och för att vi ska kunna efterleva olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personuppgiftsbiträden för fakturering och hantering av IT-system. I de fall du väljer att kontakta oss för att begära ut, korrigera, uppdatera, radera eller begränsa dina personuppgifter så kommer det hanteras av vårt koncerngemensamma dataskyddsombud. Personuppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU/EES. Vi samlar inte in fler personuppgifter än vad som krävs enligt ändamål här ovan. Efter avslutad kundrelation till dig så raderas personuppgifterna inom 2 år. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i Däckproffset i Luleå AB:s kunddatabas. Om du sedan vill så är det möjligt att ta med uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem. Vid begäran eller övriga frågor rörande personuppgiftsbehandlingen vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected] Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Datainspektionen ([email protected]). Alla förändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbsida. Besök vår webbsida regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till denna integritetspolicy www.dackproffset.se.


Dela


KONTAKT:


Telefon: 0920-175 47
Gunnar 070-6017547
Jour: 0920-175 46
E-post: [email protected]

Postadress:
Box 854
971 26 Luleå

Besöksadress:
Besiktningsvägen 11
973 45 Luleå

ÖPPETTIDER:

 

Vardagar 07.00-16.00
Lunch 11.00-11.45